SB | Whitworth (Senior Day) | April 14, 2018 - Go Boxers